Home
Missie
Werkwijze
Aanbod
Gedragsanalyse
Sales Leergang (2)
Trainingen
Coaching
Nieuws
Contact

Gedragsanalyse

De onthulling: Welk gedragsprofiel heeft u?
Gedrag is de sleutelfactor in ons dagelijks functioneren. Om succesvol te zijn, te blijven of te worden in een bepaalde functie, dient ons eigen gedrag te passen bij het gedrag dat nodig is om de betreffende functie goed in te kunnen vullen. Bij de gedragsanalyse maken wij gebruik van de instrumenten van het Management Development Institute (MDI).

De MDI-gedragsanalyse maakt dit gedrag inzichtelijk. Het MDI-profiel vertelt hoe u handelt en hoe u zich gedraagt (als verkoper en/of manager). Het geeft een helder beeld van de manier waarop u zaken benadert en de wijze waarop u reageert op de omgeving. MDI is geen test. Gedrag is immers niet goed of fout. Elke gedragsstijl heeft, afhankelijk van de situatie, zijn sterke en aandachtspunten. MDI analyseert de vele combinaties en hoe sterk zij het gedrag beïnvloeden. Door meer kennis van uw eigen gedrag kunt u ook het gedrag van uw (potentiële) klanten beter begrijpen en hier handig mee omgaan.

Inzicht dat u ook als partner in staat stelt (toekomstige) accountants daar te plaatsen waar ze tot hun recht komen en hen te motiveren tot het leveren van optimale commerciële prestaties. MDI is een hulpmiddel waarmee accountants een grotere persoonlijke effectiviteit, meer plezier in hun werk of meer succes in hun loopbaan kunnen realiseren. Uw medewerkers zijn immers uw belangrijkste kapitaal! Daarnaast geven de instrumenten u handvatten voor het coachen van uw medewerkers.

 

 
Printen